Talent Vectia Oy: Tulevaisuustyöskentelyn menetelmät

Talent Vectia Oy: Tulevaisuustyöskentelyn menetelmät

Strategioiden luomiseen, kehittämiseen sekä liiketoiminnan transformaatioihin erikoistuneessa Talent Vectia Oy:ssa (talentvectia.com) vietämme Tulevaisuuspäivää oman tulevaisuustyöskentelymme kehittämisen merkeissä. Aamupäivällä pyrimme jalkautumaan muiden järjestämiin Tulevaisuuspäivän tapahtumiin. Iltapäivällä kokoonnumme yhteen toimistolla, teemana tuolloin ’Tulevaisuustyöskentelyn menetelmät’.

 

Noin 1.5h tilaisuuden aikana luvassa on mm. seuraavaa: 1) Oma tulevaisuustutkijamme esittelee yritysten tulevaisuustyöskentelyn kehittämiseen liittyen tärkeimpiä prosesseja ja menetelmiä, sekä luo lyhyen katsauksen Talent Vectialla käytössä oleviin tulevaisuustyöskentelyn menetelmiin, 2) Käymme yhdessä läpi muutamia asiakastyössä hyväksi koettuja tulevaisuustyöskentelyn menetelmiä, 3) Keskustelemme tulevaisuustyöskentelyä tukevan tutkimustoimintamme suunnitellusta menetelmäkehityksestä.

 

Teaserinä Tulevaisuuspäivään toimistollamme on edeltävät 2 viikkoa esillä juliste omasta Futures Platformille luodusta tulevaisuustutkaimestamme, johon haastamme henkilöstöämme nimeämään omassa työssään esille nousseita, kiinnostavia tulevaisuuden ilmiöitä.