Materiaalit

Tulevaisuuspäivä

Ladattavia materiaaleja Tulevaisuuspäivän viettoon

Tulevaisuuspäivän tavoitteena on tehdä tulevaisuusajattelua tutummaksi ja mahdollistaa laadukkaiden tulevaisuuskeskustelujen käyminen. Tältä sivulta löydät materiaalia, jota voit käyttää apuna tulevaisuusaiheisten tapahtumien sisällön suunnittelussa. Näiden materiaalien avulla kuka tahansa voi viettää Tulevaisuuspäivää ja edetä aina tiedosta toimintaan omien resurssien ja kiinnostuksen mukaan. 

Lataa materiaalit ja ryhdy tuumasta toimeen: järjestä oma Tulevaisuuspäiväsi.


2020 Tulevaisuuspäivän materiaaleja

Vuoden 2020 Tulevaisuuspäivän teemana ovat tulevaisuusvalta ja toivottavat tulevaisuudet. Kutsumme kaikki yhteiseen tulevaisuusvaltuustoon, jonka tehtävänä on käyttää tulevaisuusvaltaansa  kuvittelemalla toivottavia tulevaisuuksia. Tulevaisuuskuvittelun tueksi olemme laatineet helppokäyttöisen työkalun, jonka avulla jokainen voi avartaa tulevaisuuskuvittelunsa ääriviivoja kohti uusia utopioita:

 

Vuoden 2020 Utopiatyökalu

Vuoden 2020 Utopiatyökalun käyttöohjeet

Jaa utopiasia muille #tulevaisuuspäivä #tulevaisuusvaltuutettu

Voit myös ladata alta Tulevaisuuspäivän 2020 some-materiaalia, mitä voit käyttää esimerkiksi kertoessasi  omasta tapahtumastasi. Tulevaisuusvaltuusto-pohjaan voit kirjoittaa minkälaista tulevaisuutta sinä toivot. Jaa oma toiveesi #Tulevaisuuspäivä #tulevaisuusvaltuutettu

Tulevaisuustietoa

Kiinnostuitko tulevaisuudesta ja haluat tietää lisää? Olemme koonneet tälle sivulle linkkejä ja vinkkejä hyviin ja helposti lähestyttäviin tulevaisuuslähteisiin meiltä ja maailmalta.

Luettavaa:

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Tulevaisuusohjaus-sivustolle on kerätty tietoa tulevaisuusorientoituneesta opinto-ohjauksesta sekä yksilöohjaukseen ja ryhmätyöskentelyyn sopivia tehtäviä, jotka tukevat tulevaisuusajattelua.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus: Nuorten tulevaisuuskuvat 2067 – Näkökulmia suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi -raportti kuvaa nuorten toivottavina ja todennäköisinä pitämiä toimeentuloon, asumiseen ja elämäntapaan liittyviä tulevaisuuskuvia.

Sitra & Demos Helsinki: Hyvinvoinnin seuraava erä. Ennakointijulkaisut tarjoavat näkökulmia käynnissä olevaan yhteiskunnalliseen murrokseen ja sen vaikutuksiin.

Sitra: Megatrendit. Vuosittain julkaistava trendilista esittää yhden tulkinnan globaalien muutosilmiöiden suunnista – megatrendeistä.

Tulevaisuuskasvatus – passi tulevaisuuteen on raportti, joka kertoo Opetushallituksen vuosina 2000–2006 toteuttamasta tulevaisuuskasvatushankkeesta, sen kehittämistyötäst ja käytännön saavutuksista.

Valtioneuvoston yhteiset muutostekijät kerää yhteen Suomen toimintaympäristön kannalta 15 keskeistä muutostekijää. Jokaisessa kortissa esitellään keskeinen tulevaisuuden muutos, sen näkymä noin vuoteen 2030 ja vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia muutokseen liittyen.

Hallituksen tulevaisuusselonteon 1. osa. Jaettu ymmärrys työn murroksesta rakentaa jaettua ymmärrystä työn murroksesta ja suomalaisen työn tulevaisuudesta. Selonteossa etsitään vastauksia laajoihin työn tekemisen tulevaisuutta luotaaviin kysymyksiin ja se tuottaa tietoa työn muutoksen merkityksestä

 

Kuunneltavaa ja katseltavaa:

Yle: Tehtävänä tulevaisuus -ratkaisuja ilmastonmuutokseen -paketissa kerrotaan jutuissa, videoissa ja podcasteissa, miten ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkeen: suomalaisten syömiseen, asumiseen ja liikkumiseen.

Yle: Tulevaisuuksien historia -podcast-sarja pohtii historian ja tulevaisuuden rajapintoja ja vuoropuhelua.

Ennakointikupla on podcast-sarja tulevaisuuksientutkimuksesta. Eri jaksoissa käsitellään tulevaisuudentutkimusta erilaisista näkökulmista.

Sitran Hyvää huomista -podcastsarja kertoo, mihin olemme menossa ja miten voimme vaikuttaa huomisen maailmaan jo tänään.

Steal my job -podcastissa pohditaan työn ja teknologian tulevaisuutta.

TED Talk: Philip Zimbardo: The psychology of time

TED Talk: Dan Gilbert: The psychology of your future self

TED Talk: Anab Jain: Why we need to imagine different futures

TED Talk: What does the future look like (13 esitystä erilaisista tulevaisuusaiheista)

Toimijoita:

Tulevaisuuskoulu ry on lapsille ja nuorille tarkoitettu taiteellinen ja toiminnallinen tutkimusmatka vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin. Tulevaisuuskoulu kouluttaa myös opettajia sekä edistää yleistä tulevaisuuskasvatustietoisuutta.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus on Turun yliopiston alaisuudessa toimiva monitieteinen akateeminen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka johtoajatuksena on vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Tutkimus- ja kehittämistyön lisäksi Tulevaisuuden tutkimuskeskus tarjoaa tulevaisuudentutkimuksen opetusta, mm. kansainvälisen tulevaisuudentutkimuksen maisteriohjelman.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen UNESCO-oppituoliprojektin Learning Society and Futures of Education tavoitteena on edistää globaalia tulevaisuuslukutaitoa Suomessa ja maailmalla. Projekti kehittää lukio-opetukseen ja muuten nuorille soveltuvia tulevaisuusajattelun menetelmiä.

OSATA -Oppimispolkuja tulevaisuuteen -hanke kehittää ammattiopistoissa tehtävää tulevaisuusohjaustyötä.

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.

Osaamisen ennakointifoorumi muodostuu yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä sekä ennakointiprosessia tukevasta ohjausryhmästä. Ennakointiryhmien sihteeristö koostuu Opetushallituksen asiantuntijoista.

Kansallinen ennakointiverkosto on Valtioneuvoston kanslian ja Sitran yhteistyössä koordinoima suomalaisten ennakoijien keskustelu- ja koordinaatiofoorumi, jonka tehtävänä on tukea suomalaista ennakointityötä ja verkostoitumista. Kansallinen ennakointiverkosto kokoaa yhteen suomalaiset ennakointitiedon tuottajat.

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia (TVA) on valtakunnallinen
yliopistojen tulevaisuudentutkimuksen opetus- ja tutkimusverkosto, joka tarjoaa tulevaisuudentutkimuksen perusopintoja (25op) jäsenyliopistoissaan.

Tulevaisuuden tutkimuksen seura edistää tieteidenvälistä tulevaisuudentutkimusta sekä yleistä tulevaisuustietoisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta käsittelee tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, tulevaisuuden tutkimusta ja teknologiakehityksen vaikutuksia.

 

Maailmalta:

Teach the Future

World Future Society

Foresight Europe Network

The Millennium Project

Club of Rome