Koko Suomen Tulevaisuuspäivää vietetään 1.3.2019

Miksi Tulevaisuuspäivää tarvitaan? Koska tulevaisuus ei tule, vaan se tehdään – yhdessä. Tulevaisuuspäivässä haastetaan suomalaiset yhden päivän ajaksi pohtimaan, minkälaista tulevaisuutta haluamme tehdä: käymään tulevaisuuskeskusteluja. Tulevaisuuspäivän tiimi tuottaa materiaaleja, joiden avulla kuka tahansa voi järjestää oman – suuren tai pienen, virallisen tai epävirallisen, sisäinen tai julkisen – tilaisuutensa tai tapahtumansa 1.3.2019.

Tulevaisuuspäivän tavoitteena on tehdä tulevaisuusajattelua tutummaksi ja mahdollistaa laadukkaiden tulevaisuuskeskustelujen käyminen. Tämän aikaansaamiseksi teemme työkalupakit, joiden avulla kuka tahansa voi viettää Tulevaisuuspäivää ja edetä aina tiedosta toimintaan omien resurssien ja kiinnostuksen mukaan. Materiaalit ovat kohdennettu kouluille, kunnille ja kuntalaisille sekä yrityksille ja työpaikoille. ja ne ovat ladattavissa tällä sivustolla tammikuun loppuun mennessä.

Materiaalien tueksi järjestetään viikolla 6  avoimet Q&A-webinaarit seuraavasti:

  • koulut 5.2. klo. 15–16.30
  • kunnat 6.2. klo. 15–16.30
  • yritykset 7.2. klo. 15–16.30

Tulevaisuuspäivän tavoitteena on lisätä tulevaisuustietoisuutta ja saada aikaan ainakin 10 000 tulevaisuuskeskustelua Tulevaisuuspäivänä 1.3.2019. Tule mukaan!

Tulevaisuuspäivää ovat tekemässä Tulevaisuuskoulu ry, Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Futures Specialists Helsinki yhteistyössä KuntaliitonOpetushallituksenSitranTaloudellisen tiedotustoimisto TAT:n ja monien muiden kumppaneiden kanssa.

Lisätietoja: info@tulevaisuuskoulu.fi

Tutupaivalogot2019