Info

Tulevaisuuspäivä

Mikä ihmeen Tulevaisuuspäivä?

Tulevaisuuspäivä on valtakunnallinen teemapäivä, joka tuo tulevaisuuden kaikkien ulottuville tässä ja nyt. Tavoitteena on tehdä tulevaisuus näkyväksi, vahvistaa suomalaisten tulevaisuustietoisuutta ja uskoa tulevaisuuteen.

Miksi? Tulevaisuus otetaan usein itsestäänselvyytenä tai pidemmän tähtäimen tulevaisuuspohdinnat jäävät operatiivisten asioiden jalkoihin. Meillä on harvoin aikaa pysähtyä miettimään millaiset käsitykset tulevaisuudesta ohjaavat toimintaamme.

Miten? Tulevaisuuspäivä tarjoaa valmiit menetelmä- ja materiaalipaketit, jotka on kohdennettu 1) kouluille ja nuorille, 2) kunnille ja kuntalaisille, 3) yrityksille ja työpaikoille. Päivää voi myös viettää vapaasti itse keksimällään tavalla.

Missä ? Ei yksi tapahtuma, vaan monistuva konsepti eli lukuisia, rinnakkaisia tulevaisuuspäiviä ympäri Suomea. Kuka vaan voi järjestää omanlaisensa Tulevaisuuspäivän.

Milloin? Seuraavaa Tulevaisuuspäivää Suomessa vietämme yhdessä 6.3.2020. Tulevaisuuspäivää voi viettää virallaisen päivän ympärillä milloin vaan omiin aikatauluihin sopii. 

Tiimi

Otto Tähkäpää

Otto on entinen ympäristö- ja yhteiskuntahistorian tutkija ja nykyinen tulevaisuudentutkija. Tällä hetkellä Otto pyörittää perustamaansa Tulevaisuuskoulua, joka pyrkii tuomaan tulevaisuuskasvatuksen kaikkien lasten ja nuorten sekä heidän opettajiensa ulottuville. Oton henkilökohtaisena missiona on avartaa käsityksiämme mahdollisista tulevaisuuksista sekä auttaa kuvittelemaan parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Aiemmin Otto on työskennellyt ennakointiin liittyvissä tehtävissä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla, minkä lisäksi hän on myös Tulevaisuuden tutkimuksen seuran hallituksen jäsen. Tulevaisuuspäivässä Otto vastaa erityisesti Tulevaisuuspäivän vietosta kouluissa.

https://www.linkedin.com/in/otto-tähkäpää-75109585/
otto(a)tulevaisuuskoulu.fi
+358 44 305 2174
Twitter: @OttoThkp

Laura Pouru

Laura on tulevaisuudentutkija, joka on erikoistunut yksilöiden ja organisaatioiden tulevaisuusvalmiuden kehittämiseen. Laura työskentelee Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksella, jossa hän vastaa UNESCO Chair in Learning Society and Futures of Education-hankkeesta, jonka tavoitteena on edistää yksilöllistä ja yhteiskunnallista tulevaisuuslukutaitoa Suomessa ja globaalisti.

Laura on tulevaisuudentutkija-maantieteilijä ja hänen intohimonaan on olla rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta Suomelle ja koko maapallolle. Hän toteuttaa tätä tavoitetta myös toimimalla Tulevaisuuden tutkimuksen seuran hallituksessa. Laura vastaa tänä vuonna erityisesti Tulevaisuuspäivän vietosta kouluissa, kunnissa sekä kansainvälisesti.

https://www.linkedin.com/in/laurapouru/
laura.pouru(a)utu.fi
+358 50 3290 711
Twitter: @LPouru

Minna Koskelo

Minna on tulevaisuusmuotoilija- ja valmentaja, jolla on yli 15 vuoden kokemus ennakoinnin ja asiakaskeskeisen liiketoiminnan ja organisaatiokulttuurin johtamisen ja kehittämisen tehtävissä. Minna on myös perustaja ja vetäjä Futures Specialists Helsinki –verkostossa, jonka tarkoituksena on edistää tulevaisuusajattelun tunnettuutta Suomessa. Lisäksi Minna on tulevaisuusajattelun ja palveluinnovaatioiden opettaja ja tutkija Laurea AMK:ssa.

Minnan intohimona on lisätä tulevaisuustietoisuutta ja tulevaisuusajattelun tunnettuutta, jotta ihmiset voisivat tehdä tulevaisuuskestävämpiä ratkaisuja. Minna on Tulevaisuuspäivän co-founder ja vastaa tänä vuonna erityisesti Tulevaisuuspäivän vietosta yrityksissä sekä viestinnästä.

https://www.linkedin.com/in/minnakoskelo/
minna.koskelo(a)11hki.fi
+358 50 356 9140
Twitter: @MKoskelo

Annina Antinranta

Annina on palvelu/tuotemuotoilija ja kouluttaja. Hänen kädenjälkensä on näkynyt vuosikymmenten ajan lukemattomien ihmisten arjessa aina matkapuhelimien käyttöliittymistä, teemapuistojen asiakaskokemuksiin. Annina on myös yksi The Intelligence Augmentation Design toolkitin kehittäjistä. Työkalun avulla kuka vain voi suunnitella tekoälyavusteisiä palveluja. Annina pyörittää Futures Specialist Helsingin toimintaa yhdessä Minna Koskelon kanssa.

Anninan intohimona on yhdistää taide ja teknologia, tätä hän toteuttaa työssään muotoilijana Futuricen Helsingin toimistolla. Annina on Tulevaisuuspäivän co-founder ja vastaa tänä vuonna erityisesti Tulevaisuuspäivän vietosta yrityksissä sekä Tulevaisuuspäivän graafisesta ilmeestä.

https://www.linkedin.com/in/antinranta/
annina.antinranta(a)futurice.com
@thereminion