Katedralskolan i Åbo: Framtidsfredagen

Katedralskolan i Åbo: Framtidsfredagen

Vi ordnar en halv temadag för våra studerande kring temat ”Kattan 2030: Hur kan du skapa dina framtider?”. Temadagen är avsedd för de studerande vid Katedralskolan i Åbo och utgör startpunkten för Kattans framtidsarbete, där syftet är att introducera en framtidstro hos de studerande och en medvetenhet om att de själva kan påverka och skapa sina framtider.

Framtidsfredagen inleds kl. 10 med en kort, inspirerande introduktion av professor John Eriksson, Åbo Akademi. Därefter jobbar de studerande i verkstäder under handledning av bl.a. Hazel Salminen, Generalsekreterare för Sällskapet för framtidsstudier r.f, Leena-Maija Laurén, Utvecklingsdirektör, Centret för Framtidsforskning vid Turun yliopisto och Anders Jansson, arkitekt emeritus, medlem i Sällskapet för framtidsstudier r.f.. Ordförande för Riksdagens framtidsutskott Stefan Wallin kommer att delta via Skype. Som arbetsverktyg används Framtidshjulet och temadagen avslutas kl. 13. För övrigt inleds och avslutas skoldagen med lektioner i enlighet med schemat.