Kuntaliiton kaupunkien kansainvälistymisen tulevaisuustyöpaja 6.3.

Tulevaisuuspäivä

Kuntaliiton kaupunkien kansainvälistymisen tulevaisuustyöpaja 6.3.

Tilaisuuteen on kutsuttu eri verkostoja pohtimaan kaupunkien kansainvälistymisen tulevaisuusnäkymiä. Työpajassa pohditaan, miten erilaiset kunnat voisivat onnistua kansainvälistymisessä ja mikä jarruttaa sitä. Työpaja pohjautuu Business Finlandin 11.2.2020 julkaisemiin neljään eri globaaliin skenaarioon Vaihtoehtoiset tulevaisuudet vuoteen 2030: https://www.businessfinland.fi/skenaariot. Niissä vastataan mm. kysymyksiin, miten datajättien vetämä maailma muuttaa suomalaisia kaupunkeja ja miten Kiina globaalina johtajana vaikuttaa niihin.

Työpajan tuotoksia käytetään Kuntaliiton kansainvälisen toiminnan tavoitteiden laadinnassa ja Kuntaliiton käynnistämässä Keskusteluja kaupungistumisen vaikutuksista -sarjassa.

Tilaisuus järjestetään valtakunnallisena Tulevaisuuspäivänä ja sitä fasilitoivat Business Finland ja Capful.