UrBIOFuture Exchange of Experience – Biotaloustyöpaja ammattikoululaisille

Tulevaisuuspäivä

UrBIOFuture Exchange of Experience – Biotaloustyöpaja ammattikoululaisille

Biotalous tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutokseen rakentamalla vähähiilistä ja energiatehokasta yhteiskuntaa, joka perustuu uusiutuvien luonnonvarojen ja kierrätettävien materiaalien kestävään käyttöön. VTT:n järjestämässä työpajassa opiskelijat pääsevät näkemään ja kokemaan, miten biotaloudesta tehdään totta!

Työpajan järjestää “Boosting future careers, education and research activities in the European bio-based industry” (UrBIOFuture) -projekti. UrBIOFuture-hanketta rahoittaa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmassa Bio Based Industries Joint Undertaking (JU), ja siinä selvitetään biotalouden koulutuksen tulevaisuuden tarpeita.