Tulevaisuuteen valmistaudutaan yhdessä

Tulevaisuuspäivä

Tulevaisuuteen valmistaudutaan yhdessä

Merja Lang, Sini Sallinen, Tuula Jäppinen ja Irmeli Myllymäki

Tulevaisuuspäivällä on monia kumppaneita, joista yksi on Suomen Kuntaliitto. Kuntaliiton Kunnat 2021 -kehittämisohjelman päälliköt Sini Sallinen ja Irmeli Myllymäki sekä Kuntaliiton ennakoinnin asiantuntijat Tuula Jäppinen ja Merja Lang kirjoittavat omassa blogikirjoituksessaan yhteisen tulevaisuustyön merkityksestä kuntien tulevaisuudelle.

Tulevaisuuteen valmistaudutaan yhdessä

Tulevaisuuteen valmistautuminen edellyttää kunnassa yhteistä keskustelua ja pitkäjänteistä päätöksentekoa. Yhteistä keskustelua tarvitaan asukkaiden, järjestöjen, yritysten, seurakunnan ja kunnan edustajien kesken.

Asukkaat kertovat mielellään unelmia ja huolenaiheita kunnan tulevaisuuteen liittyen. Järjestöt ja yhdistykset havaitsevat ensimmäisenä heikot signaalit. Viisaat päättäjät kuuntelevat tarkasti asukkaiden ja kumppaneiden havaintoja asukkaissa ja  kunnan alueella tapahtuvista ilmiöistä.

Myös kuntapäättäjien ja viranhaltijoiden yhteiselle ennakoinnille ja ajattelulle ja muutosten pohdinnalle on tarvetta. Kellään yksin ei ole varmuutta tulevasta. Olennaista on mahdollistaa sellainen keskustelutila, jossa tulevat esille monipuoliset näkökulmat ja vaihtoehdot.

Kuntapäättäjien ja viranhaltijoiden yhteisellä tulevaisuustyöllä löydetään ne ratkaisut, joiden suuntaan kuntaa lähdetään kehittämään. Tulevaisuuden ennakointi on ensiaskel pitkäjänteiselle päätöksenteolle. Pitkäjänteinen päätöksenteko ja ylisukupolvinen kehittäminen sen sijaan luo mahdollisuuksia kunnan elinvoimaiselle tulevaisuudelle.

Tulevaisuuden kuntaa tehdään jo tänään. Tämän päivän päätöksillä ja teoilla on vaikutusta siihen, minkälaiseksi kunta kehittyy tulevaisuudessa. 

Koulut ovat täynnä tulevaisuuden tekijöitä

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.  Oppilaitokset ovatkin avainasemassa tulevaisuusajattelun ja tulevaisuuslukutaidon edistämisessä. Tulevaisuuskeskustelut ovat hyvä tapa yhdistää oppimiseen ja koulutyöhön kiinnostavia uudenlaisia teemoja ja sisältöjä.

Tulevaisuuspäivän tilaisuudet voivat olla suuria tai pieniä, virallisia tai epävirallisia, julkisia tai sisäisiä keskustelutilaisuuksia

Kunnissa tulevaisuuskeskusteluja voidaan järjestää kuntalaisten, kuntapäättäjien ja työntekijöiden kanssa. Tulevaisuuskeskustelut ovat hyvä tapa osallistaa laajat joukot ja käydä yhteistä keskustelua kunnan toimintaan vaikuttavista muutosvoimista, visioida tulevaa ja ideoida uusia rohkeita ratkaisuja ja toimintatapoja.

Tulevaisuuskeskustelu voi olla esimerkiksi suuri julkinen tilaisuus kuntalaisille ja kuntapäättäjille. Tai se voi olla kuntapäättäjien oma tilaisuus tai vaikkapa työntekijöistä koostuvan tiimin kahvipöytäkeskustelu. 

Tulevaisuuskeskustelujen kautta sisäistyy tulevaisuuden ennakointi ja tulevaisuuslukutaito osaksi jokapäiväistä ajattelua ja työtä, mikä edistää pitkäjänteistä toimintaa ja päätöksentekoa. 

Kansallinen Tulevaisuuspäivä 1.3.2019 on hyvä päivä aloittaa paikallinen tulevaisuuskeskustelu kunnissa. Tulevaisuuskeskusteluja voidaan järjestää kouluissa sekä yhdessä kuntalaisten, kuntapäättäjien ja työntekijöiden kanssa valmiiden materiaalien avulla.

Tulevaisuus ei tule, se tehdään – yhdessä. Käynnistä sinäkin keskustelu kuntasi vaihtoehtoisista tulevaisuuksista Tulevaisuuspäivänä!