Tulevaisuustietoisuustesti

Tulevaisuuspäivä

Testaa omaa, kollegojen tai vaikka oppilaiden tulevaisuustietoisuutta!

(See in English below)

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa kehitetty psykometrinen testi mittaa tulevaisuustietoisuutta viidellä eri ulottuvuudella: aikakäsitystä, käsitystä omasta toimijuudesta, avoimuutta vaihtoehdoille, systeemistä ymmärrystä sekä muiden huomioonottamista. Testissä on 20 kysymystä sekä muutamia taustakysymyksiä, eikä siihen vastaamiseen pitäisi kulua kuin viitisen minuuttia. Testin lopussa ohjelma näyttää omat tulokset, joiden tulkitsemisen tueksi testisivulta voi ladata itselleen pdf-muotoisen lehtisen, jossa on lisätietoa tulevaisuustietoisuuden eri ulottuvuuksista, sekä pieniä harjoituksia, joilla niitä voi kehittää. On hyvä muistaa, että tulokset voivat muuttua elämänkokemuksen ja oppimisen myötä.

Testi on Tulevaisuuspäivän kunniaksi avoinna kaikille 5.3-13.3.2020.

Testi löytyy täältä https://fctest.utu.fi ja sinne pääsee sisään seuraavilla tunnuksilla:

Suomenkielinen testi: TULE2020
Test in English: futuresday2020

Testiä käyttäessä on hyvä tietää, että testisivusto on aivan uusi ja osin vielä keskeneräinen, eikä sitä ole vielä virallisesti avattu. Testi on avattu poikkeuksellisesti Tulevaisuuspäivää varten, mutta toivomme käyttäjiltä ymmärrystä, mikäli siellä on osia, jotka eivät toimi sujuvasti.

Testi toimii Chromen, Modzillan ja Microsoft Edgen selaimilla.

Lisätietoja tulevaisuustietoisuudesta ja sen mittaamisesta (englanniksi): https://futuresconsciousness.utu.fi 


Test your Futures Consciousness!

A psychometric test developed at the Finland Futures Research Centre at the University of Turku measures futures consciousness in five different dimensions: time perspective, agency beliefs, openness to alternatives, systems perception and concern for others. The test has 20 questions and a few background questions, and should take no more than five minutes to answer. At the end of the test, the program displays its own results, which can be interpreted by downloading a pdf brochure from the test page with more information on the different dimensions of futures consciousness, and small exercises to develop them. It is good to remember that results can change with life experience and learning.

The test is open to everyone for the period 5.3-13.3.2020.

The test can be found here https://fctest.utu.fi and can be accessed with the following logins:

Test in English: futuresday2020

Test in Finnish: TULE2020

When using the test, it is good to know that the test site is brand new and partly incomplete and has not yet been officially launched. The test has been exceptionally opened for the Futures Day, but we hope users will understand if there are parts that are not working properly.

The test works with Chrome, Modzilla and Microsoft Edge browsers.

Learn more about future awareness and how to measure it: https://futuresconsciousness.utu.fi