Tulevaisuuspäivä kutsuu suomalaisia maailman suurimpaan tulevaisuuskeskusteluun Tulevaisuuspäivänä 1.3.2019

Tulevaisuuspäivä

Tulevaisuuspäivä kutsuu suomalaisia maailman suurimpaan tulevaisuuskeskusteluun Tulevaisuuspäivänä 1.3.2019

Tämä on lehdistötiedotteemme Tulevaisuuspäivästä, jota saa vapaasti hyödyntää. Se on julkaisuvapaa sellaisenaan.

Tulevaisuuspäivä on kansainvälinen teemapäivä, joka tuo tulevaisuuden keskusteltavaksi nykyhetkeen. Tulevaisuuspäivän takaa löytyy tulevaisuudentutkimus ja tulevaisuuksientutkijat, joiden kansainvälistä parhaimmistoa löytyy Suomesta.

Tulevaisuuspäivä ei ole vielä kovin tunnettu ja se pyritään toimestamme muuuttamaan. Haluamme lisätä suomalaisten tulevaisuustietoisuutta ja vahvistaa suomalaisten uskoa tulevaisuuteen. Tulevaisuus ei tule – se tehdään yhdessä. Siihen tarvitaan meitä kaikkia.
Siksi kutsumme kaikki suomalalaiset yhden päivän ajaksi pohimaan tulevaisuuksia. Tämän mahdollistamiseksi olemme tehneet materiaalit, jotka johdattelevat tulevaisuusajatteluun ja tarjoavat monia erilaisia tehtäviä ja kysymyksiä tulevaisuudesta. Materiaalit löytyvät sivuiltamme. Lisäksi päivänä aikana on useita erilaisia tapahtumia, joihin voi osallistua. Myös näitä tapahtumia löytyy sivuiltamme.

Tule siis 1.3.2019 mukaan maailman suurimaan tulevaisuuskeskusteluun! Tapoja osallistua Tulevaisuuspäivään on monia:

1.) järjestämällä oma Tulevaisuuspäivä-tapahtuma, apuna voit käyttää tekemiämme valmiita materiaaleja: https://tulevaisuuspaiva.fi/materiaalit/

2.) osallistumalla yhteen monista muiden järjestämistä Tulevaisuuspäivä-tapahtumista, joita päivitämme nettisivuillemme jatkuvasti: https://tulevaisuuspaiva.fi/tapahtumia-osallistujat/

3.) keksimällä itse oman tapasi viettää Tulevaisuuspäivää esim. keskustelemalla aiheesta työpaikan kahvihuoneessa, kotona perheesi kanssa tai vaikkapa lainaamalla lähikirjastosta tulevaisuusaiheisen kirjan

T. Minna, Otto, Laura ja Annina (järjestäjät)

Tulevaisuus ei tule, se tehdään. Tulevaisuuspäivän suojelija presidentti Tarja Halonen kannustaa meitä kaikkia ymmärtämään vastuumme tulevaisuuden tekijöinä. Milloin viimeksi pysähdyit pohtimaan, minkälaista tulevaisuutta rakennat? Entä mitä toivot tulevaisuudelta?

Maaliskuun ensimmäinen on kansainvälinen Tulevaisuuspäivä. Silloin järjestetään jopa 10 000 tulevaisuuskeskustelua kouluissa, yrityksissä, kunnissa, kirjastoissa ja kotien olohuoneissa ympäri Suomea. Tavoitteena on tehdä Suomesta maailman tulevaisuustietoisin kansa. Uhkakuvia ja ongelmia vilisevän tulevaisuuspuheen tilalle tarvitaan laaja-alaisempaa, vaihtoehtoja avaavaa ja luottamusta herättävää keskustelua tulevaisuudesta.

“Emme useinkaan tiedosta, minkälaiset käsitykset tulevaisuudesta ohjaavat valintojamme tässä hetkessä ja minkälaista tulevaisuutta niiden kautta rakennamme. Tulevaisuuspäivä tarjoaa työkaluja näiden oletusten ja käsitysten näkyväksi tekemiseen. Jokainen meistä voi vaikuttaa tulevaisuuteen”, toteavat Tulevaisuuspäivän järjestäjät Annina Antinranta, Laura Pouru, Minna Koskelo ja Otto Tähkäpää.

Suomi esimerkkinä muulle maailmalle

Suomi haluaa toimia suunnannäyttäjänä kansallisen Tulevaisuuspäivän järjestämisessä ja kansalaisten innostamisessa tulevaisuuskeskusteluihin. Tulevaisuuspäivän materiaaleja käännetään parhaillaan yli 10 kielelle, mm. espanjaksi ja arabiaksi.

Tulevaisuuspäivän suojelija Presidentti Tarja Halonen näkee päivässä kansainvälistä potentiaalia: ”Meidän kaikkien on tärkeä oppia ymmärtämään oma vastuumme tulevaisuuden tekijöinä. Tulevaisuuspäivän tarjoamien yhteisöllisten tulevaisuuskeskustelujen kautta pystymme rakentamaan yhteistä ymmärrystä ja tietoisuutta suunnasta, jonne haluamme olla menossa.”

Presidentti toivoo päivän herättävän globaalia keskustelua: ”Usko ja luottamus tulevaisuuteen ovat avainasemassa myös rauhanrakentamisessa. Siksi YK:n pääsihteerin rauhanvälityspaneelin jäsenenä toivon, että Tulevaisuuspäivä herättää myös globaalia keskustelua ja ymmärrystä vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Meitä ihan jokaista tarvitaan rakentamaan kestävää tulevaisuutta planeetallemme ja ihmiskunnallemme,” toteaa presidentti Halonen.

Samaa mieltä ovat myös muut Tulevaisuuspäivän suojelijat, kuten kirjailija Elina Hirvonen. “Ajattelisin Suomea aktiivisena osana maailmaa. Me emme ole saareke, emmekä tulevaisuuden armoilla. Yhdessä muiden maiden kanssa meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuus on”.

Valmiit materiaalipaketit auttavat oman keskustelun järjestämisessä

Tulevaisuuspäivänä järjestäjät tahtovat palauttaa suomalaisten uskoa tulevaisuuteen. Päivä kutsuu jokaista pysähtymään hetkeksi miettimään vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

Ei ole yhtä oikeaa tapaa viettää Tulevaisuuspäivää. Oman tapahtuman järjestäminen onnistuu helposti Tulevaisuuspäivän nettisivuilta löytyvien valmiiden materiaalipakettien avulla.

Tulevaisuustietoisuuttaan voi kasvattaa myös osallistumalla esimerkiksi eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan, Sitran, Turun kaupungin, Järvenpään taidemuseon, Kajaanin kaupunginkirjaston tai lukuisten muiden kuntien, koulujen, yritysten ja yksittäisten kansalaisten järjestämiin keskusteluihin. Tapahtumien lista päivittyy jatkuvasti Tulevaisuuspäivän nettisivuille.


Mikä Tulevaisuuspäivä?

Tulevaisuuspäivää vietettiin ensimmäisen kerran viime vuonna lukuisissa kouluissa ympäri Suomea. Tänä vuonna mukana ovat myös kunnat ja yritykset sekä kaikki muut tulevaisuudesta kiinnostuneet tahot. Tulevaisuuspäivän nettisivuilla www.tulevaisuuspaiva.fi päivittyy lista osallistujista ja tapahtumista. Tällä hetkellä mukana ovat esimerkiksi eduskunnan Tulevaisuusvaliokunta, Turun kaupunki sekä lukuisat koulut ja yritykset.

Tulevaisuuspäivän suojelijoina toimivat presidentti Tarja Halonen, Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka, Turun yliopiston professori ja Unesco Chair in Learning Society & Futures Of Education Markku Wilenius, tulevaisuustutkija ja CEO, Prime Frontier Oy Ilkka Halava, keksijä, futuristi ja säveltäjä Perttu Pölönen, kirjailija ja elokuvantekijä Elina Hirvonen, tulevaisuudentutkimuksen ja innovaatiotutkimuksen dosentti Osmo Kuusi, CEO, Positiivinen CV Kaisa Vuorinen sekä tulevaisuusorientoitunut vuorineuvos Reijo Karhinen.                        

Tulevaisuuspäivän järjestävät Tulevaisuuskoulu, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus sekä Futures Specialists Helsinki yhteistyössä Opetushallituksen, Kuntaliiton, Sitran, Laurean ja tapahtumaa sponsoroivien Fibres Onlinen, Ambientian, Gofore Groupin, Futuricen ja Kaiku Helsingin kanssa.

Lisätietoja

Laura Pouru, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, p. +358 50 329 0711

Otto Tähkäpää, Tulevaisuuskoulu, p. +358 44 305 2174

Minna Koskelo, Futures Specialists Helsinki, p. +358 356 9140