Tulevaisuuden valtaa tulevaisuusvalta

Tulevaisuuspäivä

Tulevaisuuden valtaa tulevaisuusvalta

Tulevaisuuspäivällä on monia yhteistyökumppaneita ja sponsoreita, joista yksi on Opetushallitus. Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen pohtii blogikirjoituksessaan, mitä tulevaisuus ja tulevaisuusvalta ovat.


Valta turmelee, sanotaan. Vallattomuus vasta turmeleekin. Oman elämän, ja joskus myös muiden elämää. Onnellisen elämän tärkeänä tekijänä pidetään mahdollisuutta päättää omista asioistaan ja elämänsä valinnoista.

Tulevaisuus on abstrakti käsite, jota tiukasti tulkiten ei ole olemassa. Miksi ihminen loi tällaisen käsitteen? Tutkijat arvelevat varastoinnin ja tulevaisuus-käsitteen syntyneen samaan aikaan. Kun ihminen rakensi maata viljelläkseen pysyvän asuimiston, hän tarvitsi seuraavaa istutuskautta varten siemenille säilytysastian, säilytysastioita varten hyllyn ja hyllyjä varten varaston. Yhdestä paikasta elannon saaminen edellytti tulevaisuuden suunnittelua, ruoan varastointia ja seuraavaan istutukseen valmistautumista.

Sillä tiellä olemme edelleen. Suunnittelemme, varaudumme, visioimme, ennakoimme, budjetoimme, säästämme ja opiskelemme. Kaikki tämä ja paljon muuta, jotta tulevaisuus olisi turvattu. Muinaisen maanviljelijän ja 2000-luvun ihmisen maailman rajat ja moninaisuus ovat kovin erilaisia. Ihmisten määrä maapallolla on huimasti suurempi, maan kuokkimisen lisäksi olemme muokanneet ja rakentaneet ympäristöämme uuteen uskoon, ulkoistaneet tietoamme koneisiin ja teknologiaan ja luoneet suurten ihmisjoukkojen päätöksenteon yhteisöjä, valtioita.

Kaikki tämä on lisännyt keskinäisriippuvuutta ja verkostoituneisuutta. Olemme riippuvaisia toisistamme, ja tuhansien kilometrien takaiset tapahtumat vaikuttavat arkeemme reaaliajassa. Mitä verkottuneempia olemme, sitä vähemmän voimme tietää mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ruoan ja siemenviljan varastoinnin lisäksi tarvitsemme muita kyvykkyyksiä tulevaisuuden kohtaamiseen.

Koulu on pyrkinyt antamaan kartan, millä selviää elämässä eteen tulevista tilanteista ja haasteista. Kun tietomme tulevasta heikkenee, kartta ei uudessa maastossa enää opasta. Siksi kompassi on parempi kuvaamaan koulun antamaa tulevaisuusvalmiutta. Kompassi auttaa jokaista hakemaan itselleen sopivan reitin tuntemattomassakin maastossa.

Tulevaisuusvallattomuus johtaa kyynistymiseen, toivottomuuteen ja apatiaan. Tulevaisuusvalta on kansalaistaito onnellisen elämän rakentamiseen. Me yhdessä luomme tulevan maailman.