Elina Hirvonen: Suuret haasteet voivat myös yhdistää

Tulevaisuuspäivä

Elina Hirvonen: Suuret haasteet voivat myös yhdistää

Tulevaisuuspäivän tukena on joukko tunnettuja ja arvostettuja suomalaisia tulevaisuuskeskustelijoita, jotka haluavat edistää Tulevaisuuspäivän tavoitetta Suomen ja suomalaisten tulevaisuustietoisuuden lisäämiseksi. Esittelemme Tulevaisuuspäivän blogissa suojelijat.

Kolmantea vuorossa on Elina Hirvonen, tunnettu suomalainen kirjailija ja elokuvantekijä. Elinan teoksissa korostuvat ajankohtaiset yhteiskunnalliset teemat. Vuonna 2017 julkaistu dokumentti Kiehumpiste oli ilmestymisvuonnaan dokumenttifestivaali Docpointin katsotuin dokumentti. Dokumentin avulla pyrittiin nostamaan esiin dialogin ja ihmisarvon merkitys: kaikkien kanssa on voitava keskustella, mutta kenenkään ihmisarvosta ei neuvotella.

Tämän vuoden syksyllä Elinalta on tulossa kirja Punainen myrsky (WSOY). Punainen myrsky on romaani Saddam Husseinin Irakista pakolaislapsena lähteneestä pojasta, joka kasvaa Suomessa rauhanneuvottelijaksi.  Romaanin teemoja ovat muun muassa vieraus, väkivalta, ulkopuolisuus, kasvaminen, rauha ja lasten ja vanhempien suhteet. Kirjan ympärille on suunnitteilla erityisesti kouluihin suuntautuvaa keskustelukampanja, jossa romaanin pohjalta voi käydä keskusteluja erilaisuudesta, salaisuuksista, peloista, väkivallasta, konflikteista, kasvamisesta, häpeästä ja rakkaudesta. Romaaniin liittyviin teemoihin tehdään myös tieto- ja näkökulmapaketti, jota esimerkiksi opettajat ja muut keskusteluiden vetäjät voivat halutessaan käyttää keskustelujen tukena.

Valintamme vaikuttavat tulevien sukupolvien elämään vielä kauan meidän jälkeen

Tulevaisuuspäivässä yksi tavoitteistamme on lisätä ymmärrystä toimijuudesta. Siitä, että tulevaisuus ei vain tule – se tehdään yhdessä. Jokapäiväiset valintamme vaikuttavat yhteisen tulevaisuuden muotoutumiseen.

Myös Elina haluaa nostaa esiin ihmisen roolin tulevaisuuden tekijänä. ”Lähes joka päivä koen suuria kiitollisuudenhetkiä menneitä sukupolvia kohtaan. Päiväkoti, peruskoulu, naisten oikeus käydä ravintolassa ilman miestä – KIITOS! Samalla olen kipeän tietoinen siitä, että meidän sukupolvemme juuri nyt tekemät ratkaisut vaikuttavat tulevien sukupolvien elämään kauan meidän jälkeemme. Tulevilla sukupolvilla ei ole omia lobbareita, ja siksi meidän vastuullamme on puhua tulevaisuudesta”, sanoo Elina painokkaasti.

Ekologisesti kestävä, yhdenvertainen maailma

Kun kysyimme Elinalta, mitä hän ajaisi Tulevaisuusministerinä, hän vastasi empimättä: ilmastonmuutoksen torjuminen. “Koko sukupolven suurin, tärkein ja kiireellisin kysymys on, onnistummeko ilmastonmuutoksen torjunnassa ja talousjärjestelmän muokkaamisessa ekologisesti kestäväksi. Haluaisin, että ilmastomuutoksen torjunnasta tulisi kaiken muun politiikan läpäisevä tavoite. Tavoitteeni olisi ekologisesti kestävä, yhdenvertainen maailma, jossa vahvat demokraattiset instituutiot kestäisivät myös murroksia ja kriisejä.”

Ennakoinnin näkökulmasta ilmastonmuutoksen torjunta on perusteltua. Megarendit ovat muutosvoimia kehityksen suuria linjoja jotka vaikuttavat kaikkialla. Ilmastonmuutos on megatrendi. Maapallon keskilämpötila on noussut jo asteen verrattuna esiteolliseen aikaan. Mikäli  planeetta halutaan säilyttää elinkelpoisena, lämpeneminen tulee rajoittaa 1,5 asteeseen. Tämä edellyttää nopeita ja radikaaleja toimia.

Emme ole tulevaisuuden ”armoilla”

Tulevaisuuspäivässä olemme esittäneet, että kaikkein suurin uhka ihmiselle on tulevaisuudettomuuden tila, joka rajoittaa meitä kuvittelemasta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävämpiä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

Elina näkee Suomen roolin mahdollisesti merkittävänä ja hän toivoo, että meistä jokainen ymmärtäisi tämän. ”Ajattelisin Suomea aktiivisena osana maailmaa, me emme ole saareke, emmekä tulevaisuuden ”armoilla”, vaan yhdessä muiden maiden kanssa meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuus on. ”

Ihmiskunta on keskimäärin koulutetumpaa ja terveempää kuin koskaan ennen – meillä on paremmat mahdollisuudet kuin yhdelläkään aikaisemmalla sukupolvella ratkoa tämän sukupolven haasteita. Onnistuminen vaatii tahtoa, mutta keinoja ja tietoa meillä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Ilmastonmuutoksen kaltaiset globaalit haasteet voivat olla myös ihmiskuntaa yhdistävä tekijä. Kysymys siitä säilyykö planeetta elinkelpoisena koskettaa jokaista taustasta riippumatta.

Tähän on jälleen helppo nyökytellä, tulevaisuus tehdään yhdessä. Meidän olisi syytä pitää mielessä, että suuret haasteet voivat myös yhdistää.

Mukaan tulevaisuuskeskusteluun Elina haastaa kaikki etujärjestöt huomioimaan ilmastovaikutukset kaiken oman toiminnan ja tavoitteiden kehyksenä.


Tulevaisuuspäivän materiaaleissa on sisältöjä ja tehtäviä ilmastonmuutokseen liittyen. Entä jos kerääntyisitte Tulevaisuuspäivänä yhteen tämän asian äärelle tietoisina siitä, että – meillä on paremmat mahdollisuudet kuin yhdelläkään aikaisemmalla sukupolvella ratkoa tämän sukupolven haasteita.