Tulevaisuuksien tutkiminen

Lataa materiaalit

Lataa Opettajan opas TulevaisuuspäiväänOpettajan opas johdattaa opettajan yksityiskohtaisesti läpi nelivaiheisen tutkimusmatkan vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin. Olemme keränneet oppaaseen kaikki ohjeet ja tehtävät, mitä tarvitsette Tulevaisuuspäivän aikana. Tutkimusmatkan vaiheet ovat samat kullakin kouluasteella, mutta voit soveltaa esitettyjä vaiheita ja menetelmiä omille oppilaillesi parhaiten soveltuvalla tavalla.

Kannattaa siis muistaa, ettei ole vain yhtä tapa viettää Tulevaisuuspäivää, vaan tarjoamimme materiaaleja voi soveltaa vapaasti haluamallaan tavalla!

Lataa lisäksi työpohjat:

Työpohja 1: Tulevaisuusratas Tulevaisuuksien tarkastelussa (työvaihe 2) kootaan toimintaympäristön muutosvoimia (heikot signaalit, trendit, megatrendit, mustat joutsenet) Tulevaisuusrattaaseen.

Työpohja 2: Tulevaisuustaulukko Tulevaisuuksien tulkinnassa (työvaihe 3) hahmotellaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia Tulevaisuustaulukon avulla.

Lisäksi kannattaa tutustua neljään eri tulevaisuusteemaan.

Tulevaisuuspäivän tutkimusmatka pähkinänkuoressa

1tulevaisuusfreimausTulevaisuuksiin tutustuminen:

Valmistautuminen aloitetaan perehtymällä neljään teemaan, joista yhden tulevaisuuteen sukelletaan syvemmälle. Teemat ovat laajoja ja niitä voi lähestyä ja rajata oman opetuksensa näkökulmasta. On myös hyvä pohtia kuinka pitkälle tulevaisuuteen halutaan ennakoida. Tulevaisuus vuonna 2030 voi näyttää hyvin erilaiselta kuin vuonna 2050 tai 2100.

 

2tulevaisuustarkastelu

Tulevaisuuksien tarkastelu: 

Kun teema ja näkökulma on valittu, on aika ryhtyä kartoittamaan tulevaisuuteen vaikuttavia muutosvoimia. Ne voivat olla suuria esimerkiksi digitalisaation tai globalisaation kaltaisia megatrendejä tai pienempiä tuloillaan olevan muutoksen ensimmäisiä ilmauksia eli heikkoja signaaleja.  Entä onnistutteko bongaamaan mustia joutsenia eli epätodennäköisiä, mutta vaikutuksiltaan suuria tapahtumia tai ilmiöitä. Työpohja 1: Tulevaisuusratas 

 

3tulevaisuustulkintaTulevaisuuksien tulkinta: 

Muutosvoimien keräämisen jälkeen on aika pohtia, mitä ne merkitsevät. Minkälaiset vaihtoehtoiset tulevaisuudet ovat mahdollisia ylipäätään? Entä ovatko toiset tulevaisuudet todennäköisempiä kuin toiset? Mikä on tulevaisuuksista toivottavin? Miksi ja kenen kannalta? Työpohja 2: Tulevaisuustaulukko

 

4tulevaisuustekeminen

Tulevaisuuksien tekeminen:

Lopuksi luodaan ryhmän, luokan tai koulun yhteinen visio toivottavasta tulevaisuudesta. Seuraavaksi pohtikaa miten jokainen voi vaikuttaa itse tai miten voitte toimia yhdessä, jotta visionne toivottavasti tulevaisuudesta voisi toteutua. Jakakaa lopputulos muiden nähtäville sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #tulevaisuuspaiva ja #munvisio.