Miten ihmiset kokevat oman organisaationsa tulevaisuustyön?

Tulevaisuuspäivä

Miten ihmiset kokevat oman organisaationsa tulevaisuustyön?

Tulevaisuuspäivällä on monia yhteistyökumppaneita ja sponsoreita, joista yksi on FIBRES Online. Yrityksen toimitusjohtaja Panu Kause painottaa yritysten ennakointi- ja tulevaisuustyössä mm. jatkuvuutta ja systemaattisuutta.


Osana Tulevaisuuspäivän panostuksia toteutimme helmikuussa 2020 verkkokyselyn otsikolla ’Foresight Best Practices’. Kyselyn avulla pyrimme tunnistamaan niitä tulevaisuus- ja ennakointityön tapoja, jotka yksittäiset ihmiset kokevat omassa organisaatiossaan arvokkaiksi.

Ei liene yllättävää, että keskimäärin ihmiset ovat jokseenkin tyytyväisiä tulevaisuus- ja ennakointityön tapoihin omassa organisaatiossaan. Kuten missä tahansa tilastossa, keskiarvo kertoo kovin vähän.

Kyselymme tulosten perusteella osa vastaajista on huomattavan tyytymättömiä, osa huomattavan tyytyväisiä organisaationsa tulevaisuustietoa koskeviin työtapoihin.

Mitkä työtavat koetaan arvokkaiksi?

Ennakointi- ja tulevaisuustyön voi karkeasti ajatella koostuvan kolmesta osasta:

  1. syötteiden (tietopalasten, signaalien) hankinta ja jakaminen;
  2. tiedon jalostaminen ja ns. sense-making sekä
  3. tiedon ja uusien näkemysten todellinen käyttäminen arjessa.

Myös kyselymme avainkysymykset noudattivat tätä kolmijakoa.

Tulosten perusteella syötteiden hankinnan ja jakamisen osalta yksi tärkeimpiä asioita on tiedon keskitetty tallennuspaikka – sen sijaan, että yksittäisiä syötteitä vain jaetaan ”striimaten” kuten sähköposteissa tai chateissa. 

Tiedon jalostamisen osalta yksi arvokkaaksi koettu asia on useiden trendien visualisointi ”trenditutkan” avulla.

Tiedon ja uusien näkemysten todellinen ja systemaattinen käyttäminen mm. osana strategista suunittelua ja päätöksentekoa sekä osana innovaatiotyötä on yksittäisenä asiana kenties suurin vastaajiemme tyytyväisyyteen vaikuttava tekijä.

Entä tulevaisuustyön työtavat tulevaisuudessa?

Sanaleikki otsikossa on tahallinen 😉

Ihmiset odottavat tulevaisuustyön omassa organisaatiossaan olevan jatkuvaa, systemaattista, tarkoitushakuista – ja aidosti kytköksissä päätöksentekoon.

Jo nyt, ja tulevaisuudessa yhä enemmän, odotukset kohdistuvat myös oman toimintaympäristön tarkkailun automaatioon. Automaatiota koskevat odotukset liittyvät erityisesti tiedon hankintaan: älykkäät työkalut voivatkin hakea ja seuloa arvokkaita tiedonpalasia käsittämättömän tehokkaasti.

Kuitenkin ihmisten ja organisaatioiden välinen yhteistyö tulevaisuustiedon jalostamisessa ja sen käyttämisessä on korostuneen tärkeää – uskoakseni myös tulevaisuudessa.

 

Uunituoreesta kyselystä tehdyn täyden koosteraportin tilastoineen voi tilata ”kampanjabannerista” FIBRES Onlinen verkkosivuilta: www.fibresonline.com