Miten hyvin Suomessa tunnetaan tulevaisuuden kehityssuunnat?

Tulevaisuuspäivä

Miten hyvin Suomessa tunnetaan tulevaisuuden kehityssuunnat?


Pinja Parkkonen on tulevaisuustalo Sitran strategiatyön projektikoordinaattori. Kuva: Miikka Pirinen

Tulevaisuuspäivällä on monia kumppaneita, joista yksi on tulevaisuustalo Sitra. Sitran strategiatyön projektikoordinaattori Pinja Parkkonen avaa omassa blogikirjoituksessaan Sitran Tulevaisuusbarometriä, jonka tulokset julkistetaan Tulevaisuuspäivänä.


Tulevaisuutta voi ennakoida tarkastelemalla yhteiskunnassa vallitsevia trendejä ja megatrendejä, tulkitsemalla heikkoja signaaleja ja visioimalla. Monien eri mahdollisten kehityskulkujen tunteminen on tärkeätä, jotta voimme kuvitella erilaisia tulevaisuuksia ja tehdä nykyhetkessä valintoja toivottaviin tulevaisuuksiin pääsemiseksi. Sitrassa teemme työtä sen eteen, että Suomessa tunnetaan tulevaisuuden mahdolliset kehityskulut hyvin. Mutta kuinka hyvin ne tällä hetkellä tunnetaan?

Tämän selvittämiseksi kysyimme suomalaisilta heidän näkemyksiään tulevaisuudesta ja siihen vaikuttavista kehityssuunnista. Sitran teettämään ja Kantar TNS:n toteuttamaan Tulevaisuusbarometriin vastasi yli 2000 iältään 15–84-vuotiasta suomalaista. Kyselyn tehtiin suomalaista yhteiskuntaa edustavalla otoksella. Tulevaisuusbarometrilla tutkimme kansalaisten tietoisuutta ja suhtautumista tulevaisuuteen, tulevaisuuden erilaisiin kehityssuuntiin, megatrendeihin sekä niihin vaikuttamiseen.

Megatrendit kertovat tulevaisuuden kehityssuunnista

Megatrendit  kuvaavat pitkäkestoisia, suuria ja hitaasti muuttuvia ja usein toisiinsa kytkeytyviä ilmiöitä, jotka eivät muutu hetkessä. Tulevaisuusbarometrissa esiin nostamamme megatrendit käsittelevät ilmastonmuutosta ja luonnonvarojen ylikulutusta, kansainvälisen politiikan jännitteitä ja demokratia haasteita sekä teknologian nopeaa kehitystä ja työelämän muutosta. Nämä kaikki ovat teemoja, joilla on vaikutusta yhteiskuntamme tulevaisuuteen ja arkeemme jo nyt.

Visiot ovat valintoja siitä, miten suhtaudumme megatrendeihin

Seuraava erä visiossa esitetään joukko toimenpiteitä ja tavoitteita siitä, mitä megatrendien asettamien haasteiden suhteen tulisi tehdä. Tulevaisuusbarometrissa kysyimme suomalaisten suhtautumista myös näihin visioväitteisiin ja siihen, kuinka todennäköisenä niissä onnistumista pidetään.

Tulevaisuus tehdään yhdessä, ja eri toimijoilla on erilaiset roolit tulevaisuuden muovaamisessa. Kysyimme Tulevaisuusbarometrissa keiden yhteiskunnan toimijoiden tulisi tarttua megatrendien osoittamiin haasteisiin, kenellä on mielenkiintoista sanottavaa tulevaisuudesta ja miten megatrendit vaikuttavat äänestyspäätökseen.

Tulosten julkistus Tulevaisuuspäivänä

Julkaisemme Tulevaisuusbarometrin tulokset  Tulevaisuuspäivänä 1.3. Kutsumme kaikki mukaan keskustelemaan Tulevaisuusbarometrin tuloksista ja syventämään ymmärrystä tulevaisuuden kehityssuunnista ja vaikutusmahdollisuuksista Erätauko -dialogiin. Erätauko on rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun konsepti, jota käyttävät organisaatiot järjestöistä mediatoimijoihin ympäri Suomen. Mitä sinä ajattelet tulevaisuudesta? 

Lämpimästi tervetuloa myös Tulvaisuuspäivän afterworkeille ja leffailtaan!