Mitä haasteita suomalaiset kaupungit kohtaavat vuoteen 2030 mennessä?

Tulevaisuuspäivä

Mitä haasteita suomalaiset kaupungit kohtaavat vuoteen 2030 mennessä?

Tulevaisuuspäivällä on monia yhteistyökumppaneita ja sponsoreita, joista yksi on Suomen Kuntaliitto. Kuntaliiton innovaatioasiantuntija Tuula Jäppinen herättelee blogikirjoituksessaan kuntia ja kaupunkeja kansainvälistymisen tulevaisuuteen.


Mitä tapahtuu suomalaisille kaupungeille, jos käynnissä on jakautuneen maailman valtapeli? Tai kun globaali data pelastaa ja orjuuttaa? Kun suuryrityksistä tulee uuden ajan digipatruunoita kaupunkien rinnalle tai kun globaalin sopimisen rooli kasvaa ja siirrymme kriiseistä sopimuspohjaisuuteen?

Elämme aikaa, joka muuttaa suomalaisten arkea vauhdilla. Ilmiöt kuten digitalisaatio, ilmastonmuutos ja kaupungistuminen koskettavat jokaisen elämää. Säilyttääkseen kilpailukykynsä ja elinvoimansa myös kuntien tulee uudistua. Näitä haasteita kukaan ei voi ratkaista yksin, vaan ne on ratkaistava yhdessä.

Kuntaliitto haluaa strategiansa mukaisesti olla rohkea ja ennakoiva suunnannäyttäjä sekä isojen yhteiskunnallisten kysymysten esille nostaja ja toimia vaikuttavana kumppanina kunnille myös innovaatio- ja ennakointitoiminnassa.

Kuntaliitto tarjoaa kansallisena tulevaisuuspäivänä kaupungeille mahdollisuuden kurkistaa kansainvälistymisen tulevaisuuteen skenaariotyöpajan merkeissä yhdessä Business Finlandin ja Capfulin kanssa. Työpaja pohjautuu Business Finlandin 11.2.2020 julkaisemiin neljään eri globaaliin skenaarioon Suomen ulkoisen toimintaympäristön mahdollisista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuksista vuoteen 2030. Skenaarioiden tarkoituksena on ohjata ajattelemaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja ja siten parantaa edellytyksiä tulkita ja ymmärtää ajankohtaisia ilmiöitä sekä tehostaa kaupunkien toiminnan suunnittelua ja reagointikykyä.

Työpajassa aluksi esitellään nämä neljä vaihtoehtoista skenaariota, sitten pohditaan niistä koituvia mahdollisuuksia ja uhkia ja laaditaan yhdessä varautumissuunnitelmia erilaisten tulevaisuuskuvien varalle.

Sen lisäksi, että kaupungit saavat katsauksen tulevaisuuteen, työpajan tuloksia käytetään Kuntaliiton kansainvälisen toiminnan tavoitteiden laadinnassa ja lähdemateriaalina Kuntaliiton käynnistämässä Keskusteluja kaupungistumisen vaikutuksista -sarjassa.