Miksi unelmoisin tulevaisuuksista?

Tulevaisuuspäivä

Miksi unelmoisin tulevaisuuksista?

Tulevaisuuspäivällä on monia yhteistyökumppaneita ja sponsoreita, joista yksi on tulevaisuustalo Sitra. Sitran johtava ennakointiasiantuntija Mikko Dufva pohtii blogikirjoituksessaan, miksi tulevaisuuksista kannattaa unelmoida.


Tulevaisuuspäivänä kaikki on kutsuttu unelmoimaan yhdessä paremmista tulevaisuuksista. Mutta miksi pohtia tulevaisuutta, eikö nykyhetkessäkin ole jo tarpeeksi pureskeltavaa? Tässä kolme syytä kuvitella, keskustella ja rakentaa tulevaisuuksia.

1 Toisenlaisten tulevaisuuksien kuvittelu on kuin rokotus tulevaisuuksien valloittamista vastaan

Tulevaisuus ei ole tyhjä taulu, vaan pikemminkin jatkuvasti muuttuva kollaasi, johon useat taiteilijat lisäävät omia näkemyksiään. Voimme tyytyä katselemaan tätä teosta ja hyväksyä tulevaisuutta koskevat näkemykset sellaisenaan, mutta silloin joudumme myös tyytymään muiden kuvittelemaan tulevaisuuteen. Tulevaisuutemme ikään kuin valloitetaan.

Jos haluamme ottaa tulevaisuusvallan omiin käsiimme ja vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus muotoutuu, on tarpeen tarkastella ja haastaa tulevaisuusnäkemysten taustalla olevia oletuksia ja motiiveja. Mihin näkemykset perustuvat? Miksi joitain asioita korostetaan ja joitain jätetään vähemmälle huomiolle? Kuka on läsnä tulevaisuuden kuvauksessa ja kenen ääni kuuluu?

2 Muutosten tulkinta erilaisiksi mahdollisiksi tulevaisuuksiksi vähentää hämmennystä

Kun olemassa olevia näkemyksiä tulevaisuudesta ryhtyy haastamaan, saattaa kuva tulevaisuudesta muuttua entistä sumeammaksi. Tämä voi tuntua pelottavalta ajassa, joka koetaan jo valmiiksi monimutkaisena, ja jossa hämmennystä myös monin tavoin lietsotaan. Siksi haastamisen lisäksi on tarpeen myös unelmoida, sanoittaa ja kuvittaa toisenlaisia tulevaisuuksia.

Unelmoinnissa ei tarvitse lähteä tyhjästä. Megatrendit, eli laajojen, hitaasti muuttuvien kehityskulkujen kuvaukset antavat kokonaiskuvan tämänhetkisistä muutoksista. Megatrendeille tuntuukin olevan suuri tilaus ajassa, joka tuntuu ihmisistä vaikeasti hahmotettavalta ja kaoottiselta. Ne antavat lähtökohdan, mutta eivät kerro koko totuutta tulevaisuuksista. Oleellista on tulkita niitä oman elämän kannalta ja kiinnittää huomiota myös muutosten välisiin jännitteisiin ja ristiriitoihin. Näin käytettyinä megatrendit auttavat jäsentämään monimutkaiselta tuntuvaa maailmaa ja yhdessä unelmoinnin kanssa vähentävät tulevaisuutta koskevaa hämmennystä.

3 Unelmointi lisää uudistavaa toivoa

Tulevaisuus saattaa tuntua pelottavalta, jopa ahdistavalta. Osaksi tämä johtuu siitä, että erityisesti haasteet ja uhkakuvat ovat laajasti esillä, mutta ratkaisut ja toisenlaiset tulevaisuudet jäävät vähemmälle huomiolle. Siksi tilanne saattaa näyttää toivottomalta, ja tietyllä tavalla se sitä onkin.

Nyt on nimittäin tarpeen luopua toivosta, että voimme jatkaa entiseen malliin. Tätä voisi kutsua vaikkapa säilyttäväksi toivoksi. Jotta tässä onnistutaan, on tärkeää löytää uutta toivoa siitä, että tulevaisuus voi olla monin tavoin myös nykyhetkeä parempi, vaikka onkin erilainen. Tätä uutta toivoa voisi luonnehtia uudistavaksi toivoksi.

Toisenlaisten tulevaisuuksien kuvitteleminen lisää uudistavaa toivoa. Pelkkä unelmointi ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös toimintaa toivottavien tulevaisuuksien saavuttamiseksi. Tämä edellyttää tulevaisuuksien kuvittelun lisäksi myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitojen harjaannuttamista. Tulevaisuuteen vaikuttaminen on taito, jota voi kehittää.

Tekemällä oppii, joten kokoa siis joukko tulevaisuudesta kiinnostuneita (heitä on ainakin 88% suomalaisista), hyödynnä tarjolla olevaa materiaalia ja keskustele toisenlaisista tulevaisuuksista. Oman kokemukseni mukaan se on paitsi omaa ajattelua avartavaa, myös hauskaa.