Markku Wilenius: Mahdollisuutemme piilevät kyvyssämme oppia uutta

Tulevaisuuspäivä

Markku Wilenius: Mahdollisuutemme piilevät kyvyssämme oppia uutta

Tulevaisuuspäivän tukena on joukko tunnettuja ja arvostettuja suomalaisia tulevaisuuskeskustelijoita, jotka haluavat edistää Tulevaisuuspäivän tavoitetta Suomen ja suomalaisten tulevaisuustietoisuuden lisäämiseksi. Esittelemme Tulevaisuuspäivän blogissa kaikki suojelijat.

Kuudentena vuorossa on Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuksen professori, Markku Wilenius. Markulla on yli 25 vuoden kokemus tulevaisuudentutkimuksen parissa työskentelystä Suomessa ja maailmalla. Markun työtä motivoi ennen kaikkea halu olla rakentamassa parempaa maailmaa. Tätä tavoitetta hän toteuttaa tutkimuksen, opettamisen, yritysten sparraamisen, uusien yritysten luomisen, erilaisissa valtiollisissa asiantuntijarooleissa toimisen, hallitustyöskentelyn ja säätiöiden johtamisen kautta. Tällä hetkellä hänelle on myönnetty myös nelivuotinen Unescon kunniaprofessuuri teemalla Learning Society and Futures of Education.

”Tulevaisuuspäivää tehdään osana Unesco-professuuriani, jonka tavoitteena on kehittää välineitä yksilöllisen tulevaisuuslukutaidon kasvattamiseen Suomessa ja globaalisti. Unesco-projektipäällikköni Laura Pouru on ollut perustamassa Tulevaisuuspäivää osana yhteiskunnallista vaikuttamistyötämme. Näen, että Tulevaisuuspäivästä voi tulla maailmanlaajuinen esimerkki siitä, miten voimme viedä eteenpäin konkreettista ja rakentavaa suhtautumista tulevaisuuteen.”

Tulevaisuuden mahdollisuudet ovat ihmisissä itsessään

Markku on viime vuosina puhunut paljon aktiivisuustaidoista, joita me kaikki tarvitsemme paitsi hyvän elämän perustaksi, myös viheliäisten globaalien ongelmien ratkaisemiseksi. Aktiivisuustaitojen ytimessä on aktiivisuus paitsi omassa elämässä myös ympäröivässä yhteiskunnassa, kanssaihmisiä kohtaan sekä ympäröivää luontoa kohtaan. ”Tulevaisuuden ymmärtäminen ja siitä puhuminen on tärkeää, koska meidän kaikkien on aktivoiduttava paremman tulevaisuuden tekijöiksi. Mitä enemmän näemme itsemme toimijana ja vaikuttajana yhteiskunnassa, sen parempi. Uskon, että hyvän elämän salaisuus piilee juuri siinä, kuinka paljon pystymme auttamaan muita ihmisiä löytämään mielekkään sisällön omalle elämälle.”

Kysyttäessä mitkä ovat tulevaisuutemme suurimmat mahdollisuudet Markku nostaa esiin ihmisen sisäisen potentiaalin: ”Merkittävimmät mahdollisuudet piilevät kyvyssämme oppia uutta. Tärkeää on, että suuntaamme oppimistamme tietoisesti johonkin suuntaan, että asetamme itsellemme sen suhteen kunnianhimoisia tavoitteita. Meidän jokaisen sisällä piilee valtavia voimavaroja, jotka on syytä ottaa käyttöön.”

Suoran demokratian ja kestävän kehityksen yhteiskunta

Jos Markku olisi Suomen tulevaisuusministeri, hän ottaisi työhönsä kaksi painopistettä: ”Ensiksi pyrkisin lisäämään suoran demokratian muotoja, miten esimerkiksi voitaisiin lisätä asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa oman asuinalueen ympäristöön. Toiseksi tekisin kaikkeni, että Suomesta tulisi esimerkillinen kestävää kehitystä systemaattisesti edistävä yhteiskunta tutkimuksessa, koulutuksessa ja jokapäiväisen elämän tasolla. Maailman paras sellainen!”

Oman elämän suunnan löytämisen tärkeys

Markun mielestä tulevaisuudesta keskustelu on tärkeää meille kaikille, mutta erityisesti hän toivoisi, että tulevaisuuskeskustelu lisääntyisi kouluissa lasten ja nuorten parissa. ”Olen Unesco-professuurini puitteissa kiertänyt kouluissa puhumassa tulevaisuudesta ja huomannut, että nuoret kokevat suurta epävarmuutta ja myös pelkoa tulevaisuudesta. Siksi on tärkeää tarjota heille välineitä tulevaisuuden ymmärtämiseksi ja tulevaisuutta koskevien tunteiden käsittelemiseksi. Nuorille ihmisille, ja miksei meille vanhemmillekin, on äärimmäisen tärkeää, että meillä on sellainen suunta elämässämme, joka vastaa meidän omaa näkemystämme elämämme tehtävästä.”