Luo viestinnällä tulevaisuususkoa ja turvaa kriisissäkin

Tulevaisuuspäivä

Luo viestinnällä tulevaisuususkoa ja turvaa kriisissäkin

Tulevaisuuspäivällä on monia yhteistyökumppaneita ja sponsoreita, joista yksi on Valoria. Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Kati Keronen pohtii blogissaan viestinnän merkitystä positiivisen tulevaisuuskuvan rakentamisessa sekä osana organisaatioiden uudistumiskykyä. 


Nyt se tapahtui. Mullistus, joka laittaa lyhyellä tähtäimellä maailman polvilleen. Pienen pieni virus, jonka ennustetaan aloittavan konkurssiaallon, jopa seuraavan laman.

Tätä on osattu odottaa. Maailmanlaajuisen pandemian on jo pitkään ennustettu olevan vain ajan kysymys. Silti tilanteeseen on varautunut vain harva. Eihän tällaista voinut kukaan osata odottaa! 

Tapoja reagoida kriisiin on yhtä monta kuin reagoijaa. Moni kuvaa sydämessä painavan kiven ja kurkussa kuristavan tunteen. Osa on lamaantunut siilipuolustukseen ja osa tarttunut toimeen löytäen keinoja paikata menetettyä kassavirtaa. Jokaisen kriisin yhteydessä on myös voittajia: pakollinen kotoilu antaa aikaa neuloa, nikkaroida sekä laittaa yhdessä ruokaa.

Yhtä kaikki, epävarmuus on nyt läsnä kaikkialla. Myös selviytymiskeinoja löytäneillä. 

Selviytymiskeinot luovat nimensä mukaisesti kyvykkyyden selvitä kriisistä ja ovat siksi erittäin tärkeitä. Moni kuitenkin tietää sydämessään, että ne eivät riitä pitkällä tähtäimellä. 

Disruptio tuli kaikille samaan aikaan. Pyytämättä. Huolimatta karmaisevista vaikutuksista, joita se usean elämään tuo, se on mahdollisuus tehdä tästä maailmasta parempi paikka jokaiselle meistä.

Vahvista tulevaisuususkoa viestinnällä

Jotta me pystymme näkemään ja kurottamaan kriisissäkin pelkojen yli mahdollisuuksiin, tarvitaan sekä strategista uudelleenpohdintaa sekä sen mahdollistavaa, ihmisten tulevaisuususkoa vahvistavaa viestintää. Ihmiset on saatava kulkemaan yhteen suuntaan kriisissä ja myös sen jälkeen. 

Viestinnän avulla voi rauhoittaa ihmisten mieliä ja auttaa heitä keskittymään olennaiseen. Vahva keino tähän on kriisiviestinnän lisäksi rakennettava tulevaisuustarina, jossa visio avataan asiakaskäyttäytymisen muutoksen ja oman työn kehittymisen näkökulmasta.

Tulevaisuustarinan luomiseen tarvittavassa vuorovaikutuksessa vastataan kiperiinkin kysymyksiin totuudenmukaisesti, vaikka vastaus olisi emme tiedä ja samalla rohkaistaan jokaista mukaan etsimään vastausta. Ihmisten pelot ja tunnemyrskyt on kohdattava. Ennen kaikkea on vahvistettava vahvuuksia. 

Nyt meillä jokaisella on oltava kykyä auttaa ja kuunnella. Vain sillä tavalla voimme luoda perustan tulevaisuuden ajattelulle. On ollut hienoa havaita, miten tämä onkin toteutunut eri puolilla. Ihmiset ovat lähentyneet toisiaan. 

On kuitenkin ennustettu, että kriisi kestää kuukausia, jopa yli vuoden. Kriisikäyttäytymisestä on todennäköisesti tulossa uusi normi. Ja se on meille viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta valtava mahdollisuus, jos pystymme kuorimaan sen avulla nahkamme kohti entistä kuuntelevampia ja ymmärtävämpiä organisaatiokulttuureja.    

Turvallisuuden tunne auttaa innovoimaan

Karanteeni kotona puolison ja lasten kanssa saa kenen tahansa ajatukset kiertämään kehää ja tuomaan turvattomuuden tunnetta. Etenkin, jos kotikaranteeni merkitsee sitä, että menettää ansionsa. Etenkin, jos se kestää kuukausia. 

Turvattomuuden tunne kohtaa jokaisen. Ihmiset miettivät kuumeisesti, miten kauan tämä kestää, miten selviämme, millainen maailma on kriisin jälkeen? 

Menestyksen kannalta turvattomuuden tunne on haitallinen niin henkilökohtaisella kuin organisaatiotasollakin. Turvattomuutta kokevan ihmisen ajattelu kaventuu ja hän käpertyy sisäänpäin, eikä pysty näkemään tilanteen tarjoamia mahdollisuuksia. Hämmennys ja epäusko eivät mahdollista tulevaisuusorientoitunutta ajattelua, vaan saa katseen kiinnittymään juuri tähän hetkeen ja sen haasteisiin.

Möykky sydämessä on liian iso, jotta voisi olla oma aloitteellinen ja idearikas itsensä. 

Meillä ei ole varaa säilyttää sydämissämme liian suuria möykkyjä. Nyt on pakko pystyä näkemään mahdollisuudet ja kehittyä, sillä maailma ei palaa enää entiselleen. 

Heti, kun kriisin viestinnälliseen hoitamiseen tarvittavat rutiinit on saatu luotua, toivoisin että jokaisessa organisaatiossa keskityttäisiin myös tulevaisuususkon vahvistamiseen ja turvallisuuden tunteen luomiseen sitäkin kautta. 

Meillä on menolippu tulevaisuuteen. Jokainen päivä on Tulevaisuuspäivä ja jokainen valinta vaikuttaa siihen, millaisen tulevaisuuden luomme! 


Lähteitä / taustoja

https://www.tiede.fi/blogit/kaiken-takana-loinen/tama-tulee-kestamaan-kauan

https://www.yrittajat.fi/uutiset/621869-kivijalkaliikkeen-yrittaja-sulki-ovensa-mutta-lojaalit-asiakkaat-seurasivat#ddcb01de

https://www.valoria.fi/blogi/2020/01/02/strategian-tarinallistaminen-on-nyt-ajankohtaisempaa-kuin-koskaan/

https://www.valoria.fi/blogi/2019/09/04/mitka-ovat-taman-ajan-tarkeimmat-viestintavalineet/

https://hbr.org/2017/01/the-neuroscience-of-trust?utm_campaign=hbr&utm_source=linkedin&utm_medium=social