Tule viettämään koulujen yhteistä Tulevaisuuspäivää 18.4.2018!

Minkälaiset tulevaisuudet ovat mahdollisia, todennäköisiä tai toivottavia? Mitä ja miten niistä voi tietää? Miten tulevaisuutta koskevia päätöksiä tehdään? Miten tulevaisuuden ohjat otetaan omiin käsiin tässä ja nyt?

Tulevaisuuspäivä on monialainen tulevaisuudentutkimukseen pohjautuva teemapäivä, jonka koulu tai luokka voi toteuttaa itsenäisesti yhden päivän aikana. Tulevaisuuspäivän aikana lapset ja nuoret perehtyvät tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin perusteisiin  sekä tekevät tutkimusmatkan vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin.

Megatrendit kuten hyvinvoinnin polarisoituminen, työn murros, ihmisen aiheuttama ympäristönmuutos sekä teknologian ja globalisaation kehityskulut muuttavat maailmaa kiihtyvällä vauhdilla. Onkin arvioitu, että seuraavat 30 vuotta voivat muuttaa  maailmaa enemmän kuin edelliset 300 vuotta. Miten tässä murroksessa valmistamme lapset ja nuoret kohtaamaan nopeasti muuttuva, monimutkaistuva ja epävarma tulevaisuus? Miten opettaa heille taitoja käyttää teknologiaa, jota ei ole vielä keksitty ja tekemään töitä, joita ei vielä ole olemassa?

Opetuksen ja koulutuksen on oltava kompassi, joka auttaa lasta ja nuorta löytämään omat vahvuudet ja omat polut elämässä.

– Andreas Schleicher, OECD:n koulutusjohtaja

Tulevaisuuspäivä antaa lapsille ja nuorille valmiuksia kasvaa maailmaan, joka muuttuu jatkuvasti. Haluamme, että kaikki lapset ja nuoret voivat luottaa pärjäävänsä minkälaisessa tulevaisuudessa tahansa – riippumatta siitä, minkälaisia nopeita ja yllättäviä muutoksia se tuo mukanaan. Tulevaisuuspäivänä lapset ja nuoret pääsevät harjoittelemaan menetelmiä ja taitoja, joilla he voivat osallistua oman ja yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen. Tulevaisuuspäivän tavoitteena on vahvistaa erityisesti lapsen ja nuoren proaktiivista tulevaisuussuhdetta, eli kykyä ja halua tarttua toimeen toivotun muutoksen aikaansaamiseksi.

Tulevaisuuspäivän oppimateriaali ja opetusmenetelmät pohjautuvat Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Tulevaisuuskoulun kokemukseen lasten ja nuorten tulevaisuusajattelun kehittämisestä. Tulemme julkaisemaan helmi-maaliskuun aikana tällä sivustolla opettajien vapaasti käytettäväksi kaikki tarvittavat ohjeet, materiaalit ja tehtävät, jotta Tulevaisuuspäivän viettäminen on mahdollisimman helppoa jokaisessa koulussa ja luokassa.

Tulevaisuuspäivää ovat tekemässä Tulevaisuuskoulu ry ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus yhteistyössä Sitran ja Opetushallituksen kanssa.

Lisätietoja:

Laura Pouru
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
UNESCO Chair in Learning Society and Futures of Education
laura.pouru(a)utu.fi

Otto Tähkäpää,
Tulevaisuuskoulu ry
otto(a)tulevaisuuskoulu.fi

 

 

 

 

Published by

Vastaa