Sponsorit & kumppanit

Tulevaisuuspäivä

Suojelijat

Presidentti Tarja Halonen

"Meidän kaikkien on tärkeä oppia ymmärtämään oma vastuumme tulevaisuuden tekijöinä.

Tulevaisuuspäivän tarjoamien yhteisöllisten tulevaisuuskeskustelujen kautta pystymme rakentamaan yhteistä ymmärrystä ja tietoisuutta suunnasta, jonne haluamme olla menossa."

"Usko ja luottamus tulevaisuuteen ovat avainasemassa myös rauhanrakentamisessa. Siksi YK:n pääsihteerin rauhanvälityspaneelin jäsenenä toivon, että Tulevaisuuspäivä herättää myös globaalia keskustelua ja ymmärrystä vaihtoehtoisista tulevaisuuksista.

Meitä ihan jokaista tarvitaan rakentamaan kestävää tulevaisuutta planeetallemme ja ihmiskunnallemme."

Tiina Heikka

Kunnanjohtaja, Lapinjärvi

Markku Wilenius

Professori, UNESCO Chair in Learning Society & Futures Of Education, Turun yliopisto

Ilkka Halava

Tulevaisuustutkija, CEO, Prime Frontier Oy

Perttu Pölönen

Futuristi, keksijä, säveltäjä

Reijo Karhinen

Tulevaisuusorientoitunut vuorineuvos, jonka elämänohje itselle ja muille tiivistyy ajatukseen: Ole avoin uudelle

Elina Hirvonen

Kirjailija ja elokuvantekijä

Kaisa Vuorinen

CEO, Positiivinen CV, opettaja, kouluttaja, puhuja, tutkija, tietokirjailija

Osmo Kuusi

Tulevaisuudentutkimuksen ja innovaatiotutkimuksen dosentti

Tulevaisuuspäivän sponsorit ja kumppanit

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkjmuskeskus on Pohjoismaiden suurin tulevaisuudentutkimukseen ja ennakointiin erikoistunut akateeminen tutkimuslaitos. Teemme monitieteistä tutkimus-, koulutus- ja kehittämistyötä, jonka johtoajatuksena on vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Tulevaisuuden tutkimuskeskus on ollut mukana perustamassa ja järjestämässä Tulevaisuuspäivää osana UNESCO Chair in Learning Society and Futures of Education- hanketta, jonka tavoitteena on edistää yksilöllistä ja yhteiskunnallista tulevaisuuslukutaitoa niin Suomessa kuin globaalisti.

Futures Specialists Helsinki

Futures Specialists Helsinki on vuonna 2012 perustettu vapaamuotoinen verkosto tulevaisuusajattelun parissa työskenteleville sekä
tulevaisuusajattelusta kiinnostuneille. Verkosto on alusta tulevaisuusajattelun vaivattomalle edistämiselle. Futures Specialists Helsinki on tänä vuonna
mukana Tulevaisuuspäivän ydintiimissä ja verkoston jäseniä on mukana Tulevaisuuspäivän Soihdunkantajina. Osallistumisellaan FSH haluaa vauhdittaa
tulevaisuustietoisuuden leviämistä sekä lisätä ymmärrystä tulevaisuuteen vaikuttamisesta. Tulevaisuus tehdään yhdessä.

Tulevaisuuskoulu

Tulevaisuuskoulu on lapsille, nuorille ja opettajille tarkoitettu jännittävä tutkimusmatka vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin. Toiminnassamme
tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin menetelmät yhdistyvät taiteelliseen ja toiminnalliseen tutkivaan oppimiseen. Tavoitteemme on antaa
lapsille ja nuorille valmiudet kohdata nopeasti muuttuva tulevaisuus sekä toimimaan kestävämmän huomisen puolesta. Tulevaisuuspäivä on syyntyt
Tulevaisuuskoulun aloitteesta, sillä haluamme edistää koko suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuustietoisuutta.

Opetushallitus


Opetushallitus on oppimisen kansallinen kehittämisvirasto, joka laatii opetussuunnitelman perusteet sekä kehittää koulutusta ja edistää
kansainvälistymistä. Työmme edellyttää jatkuvaa tietoon ja monipuoliseen verkostoyhteistyöhön perustuvaa tulevaisuusluotausta. Tehtävämme on
varmistaa, että koko Suomi saa koulutuksen avulla kestävän tulevaisuuden rakentamiseen tarvittavaa laaja-alaista ja jatkuvasti uudistuvaa osaamista
käyttöönsä. Tulevaisuuspäivän kumppanuus on tärkeä kannustin Opetushallituksen tulevaisuustyölle.

Sitra

Sitra on Aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin.
Sitran tulevaisuustyö kattaa mm. megatrendit, vision ja heikot signaalit. Sitra on yksi Tulevaisuuspäivän pääpartnereista ja haluaa osallistumisellaan
voimistaa tulevaisuusajattelua ja -kyvykkyyttä Suomessa. Sitra julkaisee Tulevaisuuspäivänä Tulevaisuusbarometrin, joka on tilastollisesti edustava
kartoitus suomalaisten tulevaisuusasenteista ja megatrendien tuntemuksesta.

Suomen Kuntaliitto

Suomen Kuntaliitto on kuntien edunvalvoja, kehittäjäkumppani sekä asiantuntija- ja tietopalvelujen tarjoaja. Tavoittelemme sitä, että kunnat toimisivat
ennakoivasti ja olisivat siten kehityksessä askeleen edellä, rakentaisivat yhteistyötä yli rajojen sekä toimisivat uudistavan kulttuurin edistämiseksi.
Kuntaliitto haluaa Tulevaisuuspäivän kumppanuudella vauhdittaa ennakoivaa toimintatapaa ja lisätä pitkäjänteisempää päätöksentekoa kunnissa.
Tulevaisuus on tekemisen kysymys.

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulun eri alojen ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat toteuttavat FuturesFit -monitorointiprosessin avulla jatkuvaa toimintaympäristön monitorointia kuluttajakäyttäytymiseen ja palveluliiketoimintaan liittyen. Laurea haluaa esimerkillään kannustaa kaikkia oppilaitoksia ja organisaatioita yhteisölliseen tulevaisuuskeskusteluun ja tarjota Laurean Trendikirjastossa julkaistut
opiskelijoiden tuottamat trendikortit Tulevaisuuspäivään osallistuvien käyttöön.

Fibres


FIBRES Online on suomalainen trendi- ja strategiatyöskentelysovellus FIBRES:ia kehittävä yritys. Koko FIBRESin tiimi haluaa kannustaa kaikkia
nostamaan ennakoinnin ja tulevaisuusajattelun osaksi oman organisaationsa johtamista. Luodaan tulevaisuutta yhdessä!

#fibresonline #ennakointi #strateginenennakointi

Gofore

Gofore Oyj on vuonna 2002 toimintansa aloittanut digitalisaation asiantuntijayritys. Luomme uutta, teemme toimivampaa ja tuomme muutosta ympäröivään yhteiskuntaan, työyhteisöihin ja toimintatapoihin. Muutoksessa pärjäävät vain yritykset ja organisaatiot, joilla on kyky uudistua. Tulevaisuusajattelu luo tälle pohjaa. Olemme Tulevaisuuspäivässä mukana, koska haluamme antaa aikaamme tulevaisuusajattelun vahvistamiseksi yhteiskunnassa.

Futurice

Futurice on kansainvälinen innovaatiotoimisto, joka on perustettu Suomessa vuonna 2000. Futurice auttaa yrityksiä muotoilemalla ja rakentamalla asiakaskeskeisiä tuotteita ja palveluja ketterästi ja tulevaisuuskestävästi. Opastamme myös yrityksiä teknologian tuomissa muutoksissa ja mahdollisuuksissa.

Me haluamme kannustaa sinua tutkimaan ympäristöä uteliaasti, menemään rohkeasti tuntematonta kohti ja tekemään unelmista totta. Olemme mukana tulevaisuuspäivässä, koska haluamme olla mukana tekemässä tulevaisuuslukutaitoa tunnetuksi kaikille. Tulevaisuus tehdään yhdessä – tänään.

Ambientia

Organisaatioiden digitaalisaation kumppanina vuodesta 1996 alkaen toiminut Ambientia haluaa varmistaa suomalaisten organisaatioiden kilpailukyvyn ja menestyksen digitaalisissa toimintaympäristöissä myös tulevaisuudessa. Olemme mukana tulevaisuuspäivässä, koska haluamme olla mukana tekemässä parempia päätöksiä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tulevaisuus on tekoja.
https://www.ambientia.fi/